metunangan di sisin pasih


dini di sisin pasihe rage mejanji
ngucap sayang ngucap saling gelahang
ngadungang tresne lan saling satya
desiran angin ngetisin rage
rikale dini pedaduanan megelut ngrasanin
tresnee......

dini di sisin pasihe rage metemu
saling sayang saling numpahang tresne
tusing ade ngelah rase cemburu
deburan ombak..pinake saksi....
irage metunangan ulian pade demen

to tolih, nak liu nolih irage nepuk  dini mecande saling guyonin

oh..beli... kerase iri nak nolih, nepuk rage mecumbu saling tresnain

depang gen sube anake iri
ne penting dini irage bagia

tusing peduli anake mapas

metunangan di sisin pasihe
mule paling mesra paling romantis.

Kadengan di pipi

bungan tunjung di tlagene
keketo yen umpamayang
buka kedaut dot nyeledetin
kenyem manise menganyudang
adege langsing lanjar
mekade kangen nepukin

uli sekat ketemu
gobane sing nyidang ngengsapang
buka ujane ulung tengai
kebus dingin rase deweke
bengong menelektekang
ye ngangsan nyegeg nyegegang

hoo....hoho....ho....
la...lala...la......

kadengan ne ade di pipi
to ngabe guna ragan adi
tusing je ngajum
keto tepukin beli
tresnane nrebet dihati
mekite ngelahang adi
olasin je terima ragan beline
jalan besikang tresnane

Gulem Di Purnamane


Yening peteng gulem ambune selem
Purnamane sing side mesunar galang
Mirib ento ciri kal tuun hujan
Pertiwine musti nerima

Yadiastun dalem sayang beline
Yadiastun tebel resnane dihati
Nanging adi sing taen ngajinin
Lacur beli dadi nak muani

Bulan di purnamane Ento dadi saksi
Tresnan beline kampih di pesisi
Sebet rase kenehe Ulian adi
Depang sube kal taenang pedidi

Voice.........

Indayang je adi jani ngingetin
Dije mirib pelih laksanan beli
Nengranayang adi salah penampi
Tur gumanti adi las megedi...