Pages - Menu

UBAD TATU

 Voc: Margi


Ditengah peteng hatin beline
Rem rem saputin sebet
Ade maseh agecek sundih ne nyunarin
Rikala beli ngerepe ngalih tresna sujati

Mare galangan keneh beline
Mare liangan hatin beline
Damare rem rem nyangsan ngeranang

Reff:
Mekelo rasa beli nahanang sakit hati
Bengong setata mepangenan
Ulian pegatin tunangan beli ne ipidan
Ne mekelo sayangang
Dadi hati nyakitin

Kewale jani sube ngigisang
Sakit hatine nyangsan ngilangang
Sekat ade adine ngibur beli

Oh adi sayang wantah suksma
Ne ngidang bibih beline ngeraosang
Yen dadi idih beli ken adi
Enyake adi dadi tunangan beliBoye adi tresna pelarian beli
Nanging mula adi ne sida ngubadin
Tatu tresnan beline dihati

SING NORMAL

Voc: Margi

yen ukur tensi darah beline normal
yen ukur panes awak beline normal
sakewale ngude bilang ketemu iluh
panes awak tensi darahe nglunjak

Reff:
apeke ade masalah jantung beline
dadi ngerudug sebilang inget ken iluh
iluh ngae beli buke kekene jani
idup beli rasane tusing normal

mule beli sing taen
ngenehang anak eluh
ban jegeg ragan iluh
ngaenang beli inguh
uyang paling ngenehang iluh.....

iluh...iluh...i...luh......
beli jani inguh 2x

ngenehang iluh ngipiang iluh
lakar dadi tunangan beli
la... la... la... la... la...
la... la... la... la... la... la...


KUAT PEDIDI

Kuat Pedidi
Voc: Ayu Puri
Cipt.:Km Raka
Arr: Dek Artha
Klip: Yasa Sega
Prod. : Harta Pro Production

beli... somah tiange....
ingetke beli tekening subaya malu
ngorahang satya sehidup semati
konden ape ape sube buke kene
engsap teken pianak engsap tekening somah
iteh pesan beli... ngerunguang eluh elenan
dadi hatin beline nyakitin  tiang

Reff:
kadi... rase sesek.....
yen bakat kenehang tiang unduke ene....
pedidi..... pedidi..... tiang ngalih gegaen
anggon ngemertanin.... buah tresnan beli
ane tusing  pesan taen runguang beli
dadi hati pesan ngidemang mata
tekening nekepin koping beline

kapah.... beli teke mulih
ditekane teke tusing rungu ken somah
gede.... saje gegodane
idup tiange jani state pedidi

tusing.... pesan beli taen
ngajinin dewek tiange dadi somah beline
diastun..... keto solah beline
astungkare titiang kuat pedidijagi download mp3 nyane: Driki
jagi metembang (karaoke anake maosang) : Driki
Dumogi terhibur.

metunangan di sisin pasih


dini di sisin pasihe rage mejanji
ngucap sayang ngucap saling gelahang
ngadungang tresne lan saling satya
desiran angin ngetisin rage
rikale dini pedaduanan megelut ngrasanin
tresnee......

dini di sisin pasihe rage metemu
saling sayang saling numpahang tresne
tusing ade ngelah rase cemburu
deburan ombak..pinake saksi....
irage metunangan ulian pade demen

to tolih, nak liu nolih irage nepuk  dini mecande saling guyonin

oh..beli... kerase iri nak nolih, nepuk rage mecumbu saling tresnain

depang gen sube anake iri
ne penting dini irage bagia

tusing peduli anake mapas

metunangan di sisin pasihe
mule paling mesra paling romantis

Kadengan di pipi

bungan tunjung di tlagene
keketo yen umpamayang
buka kedaut dot nyeledetin
kenyem manise menganyudang
adege langsing lanjar
mekade kangen nepukin

uli sekat ketemu
gobane sing nyidang ngengsapang
buka ujane ulung tengai
kebus dingin rase deweke
bengong menelektekang
ye ngangsan nyegeg nyegegang

hoo....hoho....ho....
la...lala...la......

kadengan ne ade di pipi
to ngabe guna ragan adi
tusing je ngajum
keto tepukin beli
tresnane nrebet dihati
mekite ngelahang adi
olasin je terima ragan beline
jalan besikang tresnane